Arbetsgrupp

Autentiskt exempel gällande arbetsgrupp är ett där jag arbetade kontinuerligt med en förskola bestående av flera avdelningar och var tillsammans cirka 15 personal. Flertalet av medlemmarna i gruppen hade jobbat många år tillsammans men några hade varit där en kortare period och samtliga hade fasta anställningar. I grunden en väl fungerande förskola men där kommunikation behövde fungera bättre mellan avdelningarna, då det är mycket man skall samarbeta om på en förskola. Exempelvis öppningar, stängningar, överskolningar, rastavlösningar osv.

Syfte var i första hand således en förbättrad kommunikativ förmåga mellan avdelningarna.

Vi startade på ett APT där jag hade en kortare föreläsning om grunderna i kommunikation, samt att ge och ta feedback. I samband med detta fick personalen en gruppövning med påföljande diskussioner. Några veckor senare hade vi en ny sittning tillsammans där vi återkopplade till första tillfället och jag hade ett kortare föredrag om varg och giraffspråk. (Mer om varg/giraffspråk finner du här: http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article269837.ece)

På nästa APT hade jag ett längre föredrag, (3 tim) "IMGD" samt en gruppövning. Jag fokuserade i detta fördrag framförallt på hur medlemmarna i en grupp vanligtvis agerar och reagerar en grupps olika stadier enligt IMGD. Detta för att gruppen skulle få förståelse för grupprocesser men även en insikt i att kommunikation ser olika ut beroende på vilket utvecklingsstadie en grupp befinner sig i.

Påföljande månad gjorde vi en återblick och en mer avancerad gruppövning där man i första hand övar kommunikation på olika nivåer.


En tid efter hade vi uppföljning och samtal om huruvida framsteg i kommunikationen mellan avdelningarna skett och i så fall på vilket sätt. Samtliga var överens om att det hade blivit avsevärt bättre och att stämningen på förskolan hade blivit betydligt mer trivsam på grund av att många tidigare missförstånd personal emellan hade eliminerats. Den positiva feedbacken sinsemellan hade även ökat. Det gavs även tydligt uttryck för att insikten i IMGD hade varit givande såväl på arbetet som privat.