Ledarhandledning

Jag erbjuder handledning till dig som är chef eller har en ledarroll inom i första hand kommunal verksamhet. Syftet med handledningen är att med utgångspunkt i din egen verksamhet och arbetssituation skapa förutsättningar för dig att utvecklas och lyckas bättre i ditt ledarskap.

I samtalen får du stöd i att skapa strategier för att hantera utmaningar och att utveckla din ledarroll. Det kan handla om att förbereda dig inför ett viktigt möte, att hantera svåra situationer eller planera för din egen eller dina medarbetares utveckling. Det kan också handla om att förstå din roll, att utforska dina möjligheter eller att hitta en trygghet och säkerhet i din roll som ledare.

Handledningen kopplas i största möjliga mån till IMGD.


För mer information eller offert kontakta:
Pierre Krantz
Mobil: 0736 - 22 17 95
Mail: info@pierrekrantz.se