Idrottsgrupp

I min roll som assisterande tränare i Fässbergs IF hade jag ansvar för gruppens utveckling. Under två års tid arbetade vi aktivt med IMGD där strävan var att vi skulle få gruppen till stadie 4 i syfte att prestera maximalt på plan. Spelarna var i allra högsta grad delaktiga under hela processen och vi som ledare var tydliga med vad vi ville uppnå med gruppens utveckling.

"Det fjärde stadiet, ”Arbete och produktivitet”, kännetecknas av ett intensivt och effektivt samarbete i arbetsgruppen. Arbetsgruppen använder sin energi till arbetet och uppgifterna istället gör att ödsla den på konflikter och blir därmed ett högpresterande team".

Uppstarten inför spelarna skedde på vårt "sociala träningsläger" i Danmark i början på februari. (En försäsong i fotboll startar i början på januari). På detta läger tränar vi sparsamt med fotboll utan lägger den största delen av tiden på att gruppmedlemmarna skall lära känna varandra och svetsas samman. Under lägret hade jag såväl föredrag som gruppövningar kopplat till IMGD.


Fram till nästa läger som vi åkte på (i april strax innan seriestart) jobbade vi med att påminna spelarna om grupprocesser och uppmärksamma vad som händer i gruppen och varför.

Vi gjorde även nya gruppövningar och genomförde lagets målsättningsarbete. Vi för även en dialog med spelarna om stadierna och hur vi tillsammans kan påskynda processen för att komma till stadie 4. Även hur vi kommunicerar och ger varandra feedback står i fokus under detta andra läger.

Naturligtvis försöker vi som ledare att agera så som man bör agera utifrån stadierna i IMGD. Viktigheten i detta kan inte nog betonas.

Under det första året så spelade vi i division 3. Vi presterade bra på plan och var med i toppen inför hösten. Väl under hösten så gick vi i stort sett obesegrade och slutade på 2:a plats vilket sedermera gjorde att vi tog oss upp till division 2 påföljande år.

När vi utvärderade säsongen var det tydligt för oss att vi hade följt stadieutvecklingen enligt IMGD. Januari-mars befann vi oss i stadie 1. Mars-maj stadie 2. Maj-augusti stadie 3 och augusti-oktober stadie 4. Enligt IMGD så är det avgörande för hur fort gruppen kan utvecklas beroende på hur mycket tid man spenderar tillsammans. I div 2-3 träffas man cirka 4-5 tillfällen/vecka vilket gör att man som ledare har goda möjligheter att hinna jobba med gruppens utveckling.


Vi presterade bättre på plan ju längre säsongen led och detta ansåg vi tydligt kopplat till vilket stadie gruppen befann sig i.

År 2 fortsatte vi arbeta medvetet med IMGD. Spelare lämnade och nya tillkom vilket innebar i mångt och mycket en ny grupp att jobba med. Vi gjorde i stort sett på samma sätt som år 1. Detta år (2012), slutade vi på 4:e plats i division 2.

Hur mycket IMGD påverkade våra resultat är naturligtvis svårt att mäta. Men vår gemensamma upplevelse är att detta gynnat våra prestationer och bidragit starkt till det goda gruppklimat vi haft. Enligt forskning så är det tydligt att arbetslag inom akutsjukvården som ligger i stadie 4 räddar fler liv än grupper i stadie 1-2. Inom läraryrket så har Wheelans forskning visat att arbetslag inom skolan i stadie 4:a har elever som presterar bättre än arbetslag som befinner sig i stadie 1-2.